บริษัท เรืองนครแพ็ค เซอร์วิส จำกัด
โทร 02 878 1371-5, 02 878 0342-3 Contact 061-789-4495, 081 398 7201, 0中文 81 916 1891, 081 4050 684
  • th
  • en

เครื่องสวม-ตัด-อบฟิล์มหด


เครื่องสวม-ตัด-อบฟิล์มหด

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSD 3520A 4020A 4525A

เครื่องอบฟิล์มหดหรือเครื่องแพ็คฟิล์มหดช่วยให้สินค้าได้รับการปกป้องในขั้นตอนการขนส่งสินค้าหรือการวางจำหน่ายสินค้าที่จุดขาย

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด 2 IN 1 รุ่น YS ZB 4255

เครื่องอบฟิล์มหดแบบ 2in1 เป็นเครื่องที่สามารถสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และอบฟิล์มได้ในตัวเครื่องเดียวกัน เหมาะสำหรับการอบฟิล์มกับสินค้าที่เป็นชิ้นเดี่ยว และมีความสูงไม่เกินฝาของเครื่องอบฟิล์มหด 2in1

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น SGS 2400LB

ใช้สำหรับพันฟิล์มยืดสินค้าเพื่อห่อหุ้มให้สินค้ามีความปลอดภัยในขั้นตอนการขนส่ง สามารถตั้งโปรแกรมจำนวนรอบในการพันฟิล์มได้

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น SGS 600ALB

เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็นหมู่ เป็นโหล โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และดูดเศษฟิล์มที่เหลือออก

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหด รุ่น SGS 900LB SGS 1500LC

เหมาะสำหรับแพ็คแก้วพลาสติกเป็นแถวยาว โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องสวมฟิล์มอัตโนมัติเห็ดเข็มทอง รุ่น SGS 720LF

สำหรับการแพ็คเห็ดเข็มทองให้อยู่ในถุงพลาสติก ช่วยให้เห็ดเข็มทองมีความสดใหม่ ช่วยปกป้องในขั้นตอนการขนส่งและจัดจำหน่าย ช่วยให้บรรจุภัณฑ์มีความสะอาดสวยงามเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหด รุ่นSGS 620LB SGS 1000LCB

เหมาะสำหรับการแพ็คม้วนสายยาง โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น SGS 550LA

เหมาะสำหรับแพ็คแก้วพลาสติกเป็นแถวยาว โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น MH ZB 2

เครื่องสวมฟิล์มตัดฟิล์มและอบฟิล์มหด โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น MH ZB 6IIB

เครื่องสวมฟิล์มตัดฟิล์มและอบฟิล์มหด โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น MH ZB 3

เครื่องสวมฟิล์มตัดฟิล์มและอบฟิล์มหด โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น MH ZB 1

เครื่องสวมฟิล์มตัดฟิล์มและอบฟิล์มหด โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด 2 IN 1 รุ่น YS ZB 3246

เครื่องอบฟิล์มหดแบบ 2in1 เป็นเครื่องที่สามารถสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และอบฟิล์มได้ในตัวเครื่องเดียวกัน เหมาะสำหรับการอบฟิล์มกับสินค้าที่เป็นชิ้นเดี่ยว และมีความสูงไม่เกินฝาของเครื่องอบฟิล์มหด 2in1

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด 2 IN 1 รุ่น DIBIPACK4255

เครื่องอบฟิล์มหดแบบ 2in1 เป็นเครื่องที่สามารถสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และอบฟิล์มได้ในตัวเครื่องเดียวกัน เหมาะสำหรับการอบฟิล์มกับสินค้าที่เป็นชิ้นเดี่ยว

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด 2 IN 1 รุ่น YS ZB 5040A

เป็นเครื่องที่สามารถสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และอบฟิล์มได้ในตัวเครื่องเดียวกัน เหมาะสำหรับการอบฟิล์มกับสินค้าที่เป็นชิ้นเดี่ยว และมีความสูงไม่เกินฝาของเครื่องอบฟิล์มหด 2in1

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด อบฟิล์มหดอัตโนมัติ รุ่น MH ZB 6I

เครื่องสวมฟิล์มตัดฟิล์มและอบฟิล์มหด โดยเครื่องจะทำงานโดยการสวมฟิล์ม ตัดฟิล์ม และส่งสินค้าที่สวมฟิล์มแล้ว เข้าตู้อบ เพื่อบให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSD 350B 400B 500B

ใช้สำหรับอบชิ้นงานที่สวมฟิล์มและตัดฟิล์มตามขนาดที่พอดีกับตัวสินค้าแล้ว ให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า โดยตัวเครื่องอบฟิล์มหดมีลักษณะเครื่องเป็นอุโมงค์ที่วางชิ้นงาน

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSE 4530 5045 6050

เครื่องอบฟิล์มหด ใช้สำหรับอบชิ้นงานที่สวมฟิล์มและตัดฟิล์มตามขนาดที่พอดีกับตัวสินค้าแล้ว ให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSE 4530A

เครื่องอบฟิล์มหด ใช้สำหรับอบชิ้นงานที่สวมฟิล์มและตัดฟิล์มตามขนาดที่พอดีกับตัวสินค้าแล้ว ให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSD 350 400 500

เครื่องอบฟิล์มหดหรือเครื่องแพ็คฟิล์มหดช่วยให้สินค้าได้รับการปกป้องในขั้นตอนการขนส่งสินค้าหรือการวางจำหน่ายสินค้าที่จุดขาย

สอบถาม
เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSE 5045A 6050A

ใช้สำหรับอบชิ้นงานที่สวมฟิล์มและตัดฟิล์มตามขนาดที่พอดีกับตัวสินค้าแล้ว ให้ฟิล์มหดติดกับตัวสินค้า โดยตัวเครื่องอบฟิล์มหดมีลักษณะเครื่องเป็นอุโมงค์ที่วางชิ้นงาน

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด เครื่องอบฟิล์มหด ST 6040Z BSE 5045A

เครื่องอบฟิล์มหดหรือเครื่องแพ็คฟิล์มหดช่วยให้สินค้าได้รับการปกป้องในขั้นตอนการขนส่งสินค้าหรือการวางจำหน่ายสินค้าที่จุดขาย

สอบถาม
เครื่องสวม ตัด เครื่องอบฟิล์มหด ST 6040A BSE 6040A

เครื่องอบฟิล์มหดหรือเครื่องแพ็คฟิล์มหดช่วยให้สินค้าได้รับการปกป้องในขั้นตอนการขนส่งสินค้าหรือการวางจำหน่ายสินค้าที่จุดขาย

สอบถาม