RUEANGNAKORNPACK SERVICE CO., LTD.
Tel +66 2 878 1371-5, +66 2 878 0342-3 Contact 061-789-4495, +66 81 398 7201, +66 中文 81 916 1891, +66 81 4050 684
  • th
  • en

กระดาษฉากเข้ามุม


กระดาษฉากเข้ามุม

Angle Board

กระดาษฉาก (Corner bar) หรือ กระดาษฉากเข้ามุม (Angle Board) ผลิตจากกระดาษ รีไซเคิลและกระดาษคราฟ ที่มีการนำมาซ้อนทับกันหลายชั้น ใช้ช่วยในงานขนส่งขนย้ายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น

Inquiry